Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Nabożeństwo Majowe i Zmiana Tajemnic Żywego Różańca

w niedzielę o godz. 17:00
Nabożeństwo Majowe

w dni powszednie o godz. 17:30

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.

Nabożeństwa majowe są wyrazem wielkiej wiary i wdzięczności Polaków, którzy dzięki wstawiennictwu Maryi przetrwali wiele burz dziejowych, dotykających w przeszłości naszą Ojczyznę.

Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia parafii
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
SALEZJANIE
Historia Zgromadzenia czwartek, 23 maja 2019 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
SOBOTA - Msza św. niedzielna
18:00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
ŚWIETA W DNI PRACY
7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Godzinki o NP. NMP - niedziela
6:30
Sakrament Chrztu - druga niedziela miesiąca
11:30
Diecezja Rzeszowskia19.05.2019 r.
V Niedziela
Wielkanocna
1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazuje do każdej parafii cegiełki przeznaczone na wsparcie finansowe organizowanych w ośrodku w Myczkowcach kolonii dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy.
Złożone ofiary proszę przekazać bezpośrednio na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
2. Caritas Diecezji Rzeszowskiej wraz z Rzemieślnikami zapraszają mieszkańców Rzeszowa w niedzielę 26 maja na Papieską Kremówkę z okazji Dnia Matki i Dziecka.
Rozpoczęcie uroczystą Eucharystią
o godz. 12:15 w kościele Świętego Krzyża a następnie od godz. 14:00 festyn na Rynku.
3. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Dar na Stulecie" dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze.
Gorąco zachęcamy naszych parafian do włączenia się w ten projekt.
Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie www.darna100.pl
4. W związku z 99. rocznicą urodzin Karola Wojtyły parafia pw. św. Jana Pawła II w Rzeszowie zaprasza w czwartek 23 maja o godz. 17:30 na Nowennę modlitewną a następnie na mszę św. pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego ob. łac.
Po nabożeństwie będzie miało miejsce spotkanie wspomnieniowe o św. Janie Pawle II z udziałem arcybiskupa Mokrzyckiego.
5. Parafia Tarnowiec serdecznie zaprasza w piątek 31 maja 2019 r. na uroczystości odpustowe w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Suma odpustowa pod przewodnictwem
bp. Edwarda Białogłowskiego
o godz. 11:00
pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego, połączona z Aktem zawierzenia dzieci pierwszokomunijnych Matce Bożej Tarnowieckiej.
6. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza na XXIV Wieczór Charyzmatyczny, który odbędzie się w dniu 22 maja br. o godz.18:00 w DD Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie.
7. Ruch Światło-Życie zaprasza młodzież w wieku powyżej 15 lat na grę przygodową, która odbędzie się 1 czerwca w godz. 8:30-18:00
w Tyczynie.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.oazowagraterenowa.pl
8. Przypominamy o zapisach na Misyjne Wakacje w Budach Głogowskich. Szczególnie zapraszamy na III turnus dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Szczegóły na www.misje.rzeszow.pl
9. W dniach 21-22 czerwca 2019 r.
w Rzeszowie odbędzie się Międzynarodowy Kongres "Nauka w służbie życiu" poświęcony zagadnieniom ochrony życia i leczenia niepłodności.Udział w kongresie jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja do dnia
31 maja br.
10. Biuro Turystyczne "Pielgrzym" z Rzeszowa organizuje w terminie 12-22 stycznia
2020 r.
, a więc w okresie ferii zimowych dla województwa podkarpackiego, diecezjalną pielgrzymkę do Guadelupe i Meksyku.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą ofertą na stronie internetowej biura:
www.e-pielgrzym.com
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 500 485 739 oraz 602 622 547
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Historia zgromadzenia Salezjańskiego
Zgromadzenie
Zgromadzenie Salezjańskie czyli Towarzystwo św. Franciszka Salezego zostało założone przez św. Jana Bosko w drugiej połowie XIX w. w Turynie. Ksiądz Bosko, duszpasterz i opiekun, ojciec i nauczyciel opuszczonej, pozbawionej środków do życia turyńskiej młodzieży wielokrotne był zachęcany do zapewnienia przyszłości założonym przez siebie oratoriom poprzez powołanie do życia zgromadzenia zakonnego. Zachęty płynęły nie tylko ze strony kościelnych hierarchów, ale także od ówczesnego rządu, który pomimo przeciwnej Kościołowi orientacji politycznej widział potrzebę kontynuowania dzieła wychowania zapoczątkowanego przez „kapelana włóczęgów”.
Powstanie
Św. Jan Bosko korzystając z poparcia papieża Piusa IX oraz z praktycznych wskazówek ówczesnego ministra Ratazziego, pomimo obowiązującego prawa kasaty zakonów, 13 kwietnia 1874 roku doprowadził do zatwierdzenia reguł Zgromadzenia Salezjańskiego przez Stolicę Apostolską. Od pierwszych lat istnienia dzieło turyńskiego świętego cechowało ogromny dynamizm rozwoju. W roku 1888 (rok śmierci ks. Bosko) jego zgromadzenie liczyło 774 członków i 57 wspólnot zakonnych w dziewięciu państwach Europy i Ameryki.Salezjanie – jako kapłani, bądź jako bracia zakonni (koadiutorzy), kontynuują dzieło swojego założyciela urzeczywistniając tajemnicę zbawienia przede wszystkim w życiu młodzieży.
Charyzmat
Charyzmat salezjański urzeczywistnia się w różnych formach pracy i zaangażowania duszpasterskiego: na polu wychowania, misji, ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu oraz prowadzenie różnych ośrodków duszpasterskich szczególnie w środowiskach ubogich. Zgromadzenie wychowawców. Głównym posłannictwem zgromadzenia jest jednak wychowanie młodzieży. Ksiądz Bosko określił metodę wychowawczą przez siebie wypracowaną jako system prewencyjny, bądź zapobiegawczy. Metoda ta stanowi owoc syntezy geniuszu wychowawczego ks. Bosko, osiągnięć nauk pedagogicznych i inspiracji płynących z Ewangelii oraz tradycji chrześcijańskiej.
System prewencyjny
System prewencyjny opiera się na trzech filarach:
- dobroci
- rozumie
- religii
Dobroć okazywana wychowankowi stanowi podstawowy „budulec” relacji przyjaźni i zaufania. Księdzu Bosko zależało, aby wychowanek sam potrafił odkrywać w wychowawcy postawę miłości i ofiarowane mu dobro.
Do osiągnięcia tego celu potrzeba było odwoływania się do rozumu wychowanka poprzez cierpliwe wyjaśnianie i uzasadnianie wydawanych poleceń. Zasada rozumności dotyczyła również kompetencji wychowawcy jako świadomego „reżysera” akcji wychowania. W religii ks. Bosko znalazł źródło motywacji do stawiania sobie wymagań i robienia postępów w pracy nad swoją osobowością.
Celem wychowania było dla św. Jana Bosko zbawienie młodzieży rozumiane w perspektywie jej egzystencjalnej sytuacji: „Chcę byście byli dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”, „pragnę byście byli szczęśliwi tutaj na ziemi i w przyszłości w niebie”.
Warunkiem skuteczności metody prewencyjnej jest tzw. asystencja czyli stała obecność wychowawcy wśród wychowanków i pełen serdeczności bezpośredni kontakt z nimi.
Przybycie na ziemie Polskie
Przyjmuje się, że pierwsi salezjanie przybyli na polskie ziemie w 1898 r. Jednak pierwszym miejscem działalności wychowawczej na wzór Księdza Bosko było Miejsce Piastowe: zainicjował ją bł. Bronisław Markiewicz w 1892 r. Ze względu na skomplikowane losy założyciela zgromadzenia Michalitów – cezurą wyznaczającą początek dzieła salezjańskiego w naszym kraju stała się wspomniana data: w 1898 r. w Oświęcimiu salezjanie objęli ruiny podominikańskiego klasztoru i kościoła oraz otworzyli pierwszy zakład wychowawczy dla chłopców, a zaraz potem gimnazjum. Właśnie ta placówka stała się dla polskich salezjanów domem macierzystym.
Oświęcim był także siedzibą pierwszego nowicjatu (1903/4 r.) oraz Inspektorii Austro-Węgierskiej, która rozpadła się rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę – w 1919 r. Powstała wówczas Inspektoria Polsko-Jugosławiańska p.w. św. Stanisława Kostki (której inspektorat trzy lata później przeniósł się z Oświęcimia do Warszawy). Od 1933 r. Polska miała dwie własne prowincje: warszawską i krakowską (Inspektoria św. Jacka). Świadczyło to o bardzo prężnym rozwoju Towarzystwa Salezjańskiego w naszym kraju; w tym czasie należało do niego już 571 Polaków. Salezjanie zakładali szkoły, prowadzili domy dziecka i oratoria.
II Wojna Światowa
Podczas drugiej wojny światowej niemal wszystkie z 46 placówek obsługiwanych przez 645 salezjanów zostały zamknięte. Przeszło 140 salezjanów znalazło się w więzieniach, obozach koncentracyjnych lub na wygnaniu. Wielu z nich dało świadectwo heroicznej miłości Boga i Ojczyzny: m.in. bł. Józef Kowalski, więzień Auschwitz, który został zamordowany za… posiadanie i odmowę podeptania różańca oraz pięciu błogosławionych oratorianów (tzw. „Piątka Poznańska”). Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski, Czesław Jóźwiak i Edward Kazimierski zostali zgilotynowani w Dreźnie w 1942 r. za „zdradę Trzeciej Rzeszy”. W więzieniu zachowali spokój i niespotykaną pogodę ducha, a dowodem głębokiej i niezachwianej wiary były napisane przez nich listy. 62 księży i braci koadiutorów zginęło śmiercią, która miała wszelkie oznaki męczeństwa.
W latach 1939-45 życie straciło w sumie 114 salezjanów, kolejnych dwustu rozproszyło się po świecie. Po wojnie trzynaście placówek, w tym pięć o charakterze oświatowym (m. in. w Wilnie i Lwowie), znalazło się za granicą. Pozostałe szybko odbudowano. Z drugiej strony pojawiły się nowe możliwości pracy na ziemiach zachodnich i północnych (tzw. Ziemie Odzyskane). Zwłaszcza na zachodzie kraju salezjanie przejęli wiele parafii opuszczonych przez niemieckie duchowieństwo.
Po wojnie
Ogromne potrzeby były w dziedzinie szkolnictwa i oświaty: salezjanie wychodzili im naprzeciw i w 1948 r. prowadzili 22 szkoły:
- osiem zawodowych
- cztery gimnazja zawodowe
- sześć gimnazjów i liceów ogólnokształcących
- cztery niższe seminaria duchowne
A ponadto prowadzili 23 internaty, 16 domów dziecka, dwie bursy, 22 oratoria.
Salezjańska działalność wychowawczo-oświatowa tuż po wojnie cieszyła się ogromnym uznaniem społecznym, a co za tym idzie poparciem władz szkolnych i politycznych. Niestety nie trwało to zbyt długo: władza ludowa konkurencji w edukacji i wychowaniu nie tolerowała. Wszystkie szkoły prowadzone przez salezjanów upaństwowiono lub zlikwidowano w latach pięćdziesiątych, najpóźniej na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyjątek stanowiła Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, która funkcjonowała przez cały okres PRL.
Mimo tego, że praktycznie jedyną możliwością pracy była posługa w parafiach, zgromadzenie nadal dynamicznie się rozwijało. Potwierdza to kolejny podział: w 1979 r. powstały dwie nowe inspektorie – w Pile i we Wrocławiu. Liczba współbraci wynosiła wówczas 938 i z roku na rok wzrastała. Na stulecie przybycia salezjanów do Polski było ich ok. 1200.
Salezjanie dzisiaj
Po upadku komunizmu, członkowie Towarzystwa św. Franciszka Salezego mogli wreszcie wrócić do specyficznej dla siebie działalności wychowawczej wśród młodzieży. W czterech inspektoriach powstały liczne ośrodki wychowawcze, szkoły różnego rodzaju i szczebla, bursy, internaty, centra kształcenia, nie wspominając o oratoriach. Obecnie salezjanie prowadzą ponad 30 ośrodków oświatowych (szkoły lub zespoły szkół): na tle ok. 500 szkół katolickich w Polsce jest to znaczący procent. Ponadto salezjanie prowadzą własną działalność wydawniczą, wysyłają misjonarzy do wielu krajów na wszystkich kontynentach, pracują jako naukowcy i wykładowcy na wyższych uczelniach (nie tylko katolickich).
Ich celem nadrzędnym nadal jednak pozostaje wychowywanie młodych ludzi na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.
Salezjanie w świecie
Obecnie ponad 16 tysięcy Salezjanów kontynuuje pracę św. Jana Bosko w 128 krajach, na wszystkich kontynentach. W 97 inspektoriach istnieje 1849 wspólnot zakonnych zaangażowanych w prowadzenie różnego rodzaju działalności wychowawczo- duszpasterskiej.
Praca wychowawczo-duszpasterska wśród dzieci i młodzieży:
Rodzaj Ilość Podopieczni
Oratoria 1 325 479 400
Szkoły podstawowe, gimnazja, licea 961 857 847
Szkoły zawodowe i rolnicze 520 167 226
Internaty i bursy 448 39 471
Ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne
270 41 385
Centra dla imigrantów 44 92 343
Ośrodki dla trędowatych 6 2 874
Centra medyczne 66 177 176
Inne ośrodki asystencji socjalnej 178 143 024
Praca duszpasterska:
Rodzaj Ilość
Parafie 1 047
Parafie misyjne 216
Centra misyjne 44
Parafie "ad personam" 267
Kaplice publiczne
231
Sanktuaria i bazyliki 100
Ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu:
Rodzaj Ilość
Inspektorialne ośrodki przekazu społecznego
58
Wydawnictwa 50
Drukarnie 56
Ośrodki przygotowujące pomoce audiowizualne 29
Księgarnie
110
Centra obróbki danych 35
Rozgłośnie radiowe 27
Stacje radiowo-telewizyjne 18
Strony internetowe 900
Rodzina Salezjańska
Niedługo po założeniu Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Bosko podjął podobną inicjatywę w odniesieniu do świata żeńskiego: razem z Marią Dominiką Mazzarello założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki, 1872). Wreszcie w 1876 r. powołał do życia Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, złożone z osób świeckich (choć mogli do niego należeć także duchowni), którego celem było wspomaganie w pracy wychowawczej. Tak powstał zrąb Rodziny Salezjańskiej w sensie ścisłym, do której dołączyli jeszcze Byli Wychowankowie Salezjańskich szkół i innych instytutów wychowawczych.
W chwili obecnej (stan z 2006 r.) rodzina ta rozrosła się do 23 grup i obejmuje ponad 420 tys. osób na całym świecie. Poszczególni członkowie są przyjmowani na mocy decyzji Przełożonego Generalnego salezjanów – ojca całej Rodziny Salezjańskiej.
Elementy wspólne dla całej Rodziny salezjańskiej:
1. Powołanie salezjańskie - współudział w charyzmacie ks. Bosko
2. Młodzieżowe posłannictwo
3. Ludowe posłannictwo
4. Duch salezjański - styl życia i działania
5. Związek z Założycielem Rodziny Salezjańskiej i jego następcami jako ośrodkiem jedności
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 374763 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl