Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Nabożeństwo Majowe i Zmiana Tajemnic Żywego Różańca

w niedzielę o godz. 17:00
Nabożeństwo Majowe

w dni powszednie o godz. 17:30

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.

Nabożeństwa majowe są wyrazem wielkiej wiary i wdzięczności Polaków, którzy dzięki wstawiennictwu Maryi przetrwali wiele burz dziejowych, dotykających w przeszłości naszą Ojczyznę.

Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia parafii
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
PARAFIA
Liturgiczna Służba Ołtarza czwartek, 23 maja 2019 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
SOBOTA - Msza św. niedzielna
18:00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
ŚWIETA W DNI PRACY
7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Godzinki o NP. NMP - niedziela
6:30
Sakrament Chrztu - druga niedziela miesiąca
11:30
Diecezja Rzeszowskia19.05.2019 r.
V Niedziela
Wielkanocna
1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazuje do każdej parafii cegiełki przeznaczone na wsparcie finansowe organizowanych w ośrodku w Myczkowcach kolonii dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy.
Złożone ofiary proszę przekazać bezpośrednio na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
2. Caritas Diecezji Rzeszowskiej wraz z Rzemieślnikami zapraszają mieszkańców Rzeszowa w niedzielę 26 maja na Papieską Kremówkę z okazji Dnia Matki i Dziecka.
Rozpoczęcie uroczystą Eucharystią
o godz. 12:15 w kościele Świętego Krzyża a następnie od godz. 14:00 festyn na Rynku.
3. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Dar na Stulecie" dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze.
Gorąco zachęcamy naszych parafian do włączenia się w ten projekt.
Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie www.darna100.pl
4. W związku z 99. rocznicą urodzin Karola Wojtyły parafia pw. św. Jana Pawła II w Rzeszowie zaprasza w czwartek 23 maja o godz. 17:30 na Nowennę modlitewną a następnie na mszę św. pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego ob. łac.
Po nabożeństwie będzie miało miejsce spotkanie wspomnieniowe o św. Janie Pawle II z udziałem arcybiskupa Mokrzyckiego.
5. Parafia Tarnowiec serdecznie zaprasza w piątek 31 maja 2019 r. na uroczystości odpustowe w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Suma odpustowa pod przewodnictwem
bp. Edwarda Białogłowskiego
o godz. 11:00
pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego, połączona z Aktem zawierzenia dzieci pierwszokomunijnych Matce Bożej Tarnowieckiej.
6. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza na XXIV Wieczór Charyzmatyczny, który odbędzie się w dniu 22 maja br. o godz.18:00 w DD Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie.
7. Ruch Światło-Życie zaprasza młodzież w wieku powyżej 15 lat na grę przygodową, która odbędzie się 1 czerwca w godz. 8:30-18:00
w Tyczynie.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.oazowagraterenowa.pl
8. Przypominamy o zapisach na Misyjne Wakacje w Budach Głogowskich. Szczególnie zapraszamy na III turnus dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Szczegóły na www.misje.rzeszow.pl
9. W dniach 21-22 czerwca 2019 r.
w Rzeszowie odbędzie się Międzynarodowy Kongres "Nauka w służbie życiu" poświęcony zagadnieniom ochrony życia i leczenia niepłodności.Udział w kongresie jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja do dnia
31 maja br.
10. Biuro Turystyczne "Pielgrzym" z Rzeszowa organizuje w terminie 12-22 stycznia
2020 r.
, a więc w okresie ferii zimowych dla województwa podkarpackiego, diecezjalną pielgrzymkę do Guadelupe i Meksyku.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą ofertą na stronie internetowej biura:
www.e-pielgrzym.com
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 500 485 739 oraz 602 622 547
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Regulamin
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
REGULAMIN Liturgicznej Służby Ołtarza
I Dekalog ministranta
Art. 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
Art. 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
Art. 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
Art. 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
Art. 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
Art. 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
Art. 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
Art. 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
Art. 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
Art. 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
II Zasady ogólne
Art. 1. Każdy chłopak może zostać ministrantem.
Art. 2. Kandydat musi zgłosić się do Księdza Opiekuna
Art. 3. Kandydat przygotowuje się do służby ok. 3 miesięcy
Art. 4. Każdy ministrant otrzymuje Legitymację Ministranta, po złożeniu danych osobowych i zdjęcia.
Art. 5. Każdy ministrant jest zobowiązany do prowadzenia Dzienniczka Ministranta.
Art. 6. Posługa ministranta jest punktowana zgodnie z aktualną punktacją.
Art. 7. Każdy ministrant jest zobowiązany do przybycia min. 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.
§ 1. Jeżeli ministrant nie zastosuje się do w/w zasady nie może wykonywać czynności ministranckich.
Art. 8. Ministranci są zobowiązani do dokonania podziału wykonywania czynności podczas nabożeństwa 5 minut przed jego rozpoczęciem.
§ 1. Rozdziału funkcji dokonuje: Prezes LSO, Opiekun Grupy lub najstarszy wiekiem ministrant.
Art. 9. Każdy ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia w zbiórkach i wypełniania dyżurów.
Art. 10. Za niezastosowanie się do w/w zasad przewidziane są kary.
Art. 11. Ministrant może w każdej chwili wypisać się z grona ministrantów po poinformowaniu Księdza Opiekuna
III Przyjęcie do służby
Art. 1. Kandydat, który chce być ministrantem przychodzi na dowolną zbiórkę i zgłasza chęć wstąpienia do Liturgicznej Służby Ołtarza.
Art. 2. Zaleca się, aby na pierwszą zbiórkę kandydaci przychodzili z jednym z rodziców.
Art. 3. Przyjęcia nowego kandydata do Liturgicznej Służby Ołtarza dokonuje ks. Proboszcz
Art. 4. Obowiązkiem przyjmującego do służby jest:
§ 1. Poinformowanie o zasadach panujących we wspólnocie.
§ 2. Uświadomienie o obowiązku dyżurów i uczestnictwa w zbiórkach.
Art. 5. Obowiązkiem prowadzącego zbiórkę jest dopilnowanie aby nowy kandydat był przyjęty życzliwie.
Art. 6. Od momentu wstąpienia do Liturgicznej Służby Ołtarza do uroczystego wprowadzenia do służby członek LSO jest kandydatem.
IV Ustanowienie ministrantów
Art. 1. Ustanowienie ministrantów to uroczystość podczas której kandydaci zostają włączeni do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.
Art. 2. Wprowadzenie przeważnie odbywa się w najważniejsze święta lub uroczystości dla Zgromadzenia Salezjańskiego
Art. 3. Nad przebiegiem uroczystości czuwa ks. opiekun.
Art. 4. Uroczystość odbywa się według Rytuału Liturgicznej Służby Ołtarza.
Art. 5. Podczas wprowadzenia kandydaci składają przyrzeczenia.
Art. 6. Zaleca się, aby na uroczystości byli obecni rodzice kandydatów.
V Dyżury
Art. 1. Dyżury w dni powszednie są wypełnianie grupowo.
Art. 2. Ministranci są podzieleni na grupy dyżurów.
Art. 3. Dni tygodnia (od poniedziałku do soboty) są rozdzielane dla grup.
§ 1. Ministrant ma obowiązek wypełnić dyżur przydzielony mu przez Opiekuna grupy.
Art. 5. Opiekun ma obowiązek zapewnienie obstawy liturgicznej na każdej Mszy Świętej.
Art. 6. Dyżury niedzielne i świąteczne nie podlegają podziałowi na grupy.
VI Dokumenty ministrantów
Art. 1. Obowiązkiem każdego ministranta jest prowadzenie Dzienniczka Ministranckiego:
§ 1. Przed każdą Mszą Świętą ministrant wpisuje do dzienniczka datę i godzinę nabożeństwa.
§ 2. Po Mszy Świętej ministrant oddaje dzienniczek prezesowi do podpisania zanosi go na miejsce do szuflady.
Art. 2. Każdy ministrant otrzymuje Legitymację Ministranta, po złożeniu danych osobowych i zdjęcia.
Art. 3. W razie utraty lub zniszczenia legitymacji, ministrant za opłatą otrzymuje nową.
Art. 4. Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza zastrzega sobie prawo do przetwarzania informacji na temat członków Liturgicznej Służby Ołtarza.
§ 1. Ministrant ma obowiązek podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, imiona rodziców, numer swojego telefonu, numer telefonu do rodziców.
VII Strój
Art. 1. Podstawowym strojem ministranta jest komża, sukienka i pelerynki.
§ 1. Komża może być wykonana tylko z materiału który zasłania w całości ubranie.
Art. 2. Kandydat przez pierwsze 3 miesiące zakłada komże wraz z szarfą.
Art. 3. Kandydaci do wprowadzenia ubrani są w komże i szarfy. Po wprowadzeniu ministranci zakładają komże, sukienki i pelerynki.
Art. 4. Ministranci uczęszczający do szkoły podstawowej są zobowiązani do zakładania pelerynek.
§ 1. Wszyscy ministranci są zobowiązani do szanowania pelerynek.
Art. 5. Strojem lektora może być alba.
Art. 6. Strój liturgiczny musi być czysty i nie pognieciony.
Art. 7. Zabronione jest używanie jakiegokolwiek stroju liturgicznego który jest zniszczony.
VIII Zachowanie i postawy w czasie Mszy Świętej
Art. 1. Ministrant w czasie Mszy Świętej powinien zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym w modlitwie.
Art. 2. Zabronione jest:
§ 1. "Kręcenie się" w ławce
§ 2. Ciągłe rozglądanie się "po kościele"
§ 3. Rozmawianie z innymi ministrantami
§ 4. Stanie poza ławką.
Art. 3. Ministrant powinien przyjmować postawy aktualne w danym momencie liturgii.
IX Ubiór i wygląd zewnętrzny
Art. 1. Ministrant powinien przychodzić do kościoła w odpowiednim stroju.
§ 1. Każdego dnia obowiązują długie spodnie i koszula lub koszulka (długi lub krótki rękaw).
§ 2. W niedzielę i święta obowiązuje strój galowy czyli spodnie "garniturowe", koszula ewentualnie ciemne spodnie, ciemne buty, biała koszula.
Art. 2. Zabronione jest:
§ 1. Przychodzenie do kościoła w krótkich spodenkach, kapciach, trampkach.
§ 2. Używanie w nadmiarze żelu do włosów.
§ 3. Malowanie włosów.
§ 5. Noszenie kolczyków.
Art. 3. Za złamanie wyżej wymienionych punktów są przewidziane kary.
X Modlitwy ministranta
Art. 1. Każdy ministrant ma obowiązek znać na pamięć modlitwę ministranta przed i po służeniu.
Art. 2. Ministranci każdą modlitwę odmawiają wspólnie.
§ 1. Modlitwę przed służeniem odmawiają przed wyjściem z zakrystii. Najczęściej przewodniczy jej ksiądz.
§ 2. Modlitwę po służeniu ministranci odmawiają od razu po przyjściu do zakrystii.
XI Stopnie ministranckie
Art. 1. We wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza wszystkich ministrantów obowiązują stopnie ministranckie.
Art. 2. Stopnie są ułożone w kolejności: Kandydat, Choralista, Ceroferariusz, Krucyferariusz, Ministrant Księgi, Ministrant Ołtarza, Lektor, Ceremoniarz.
Art. 3. Kolejne stopnie zdobywa się:
§ 1. Po zdobyciu wiadomości obejmujących dany stopień.
XII Zakrystia
Art. 1. Zakrystia to pomieszczenie, które jest częścią kościoła.
Art. 2. W zakrystii obowiązuje zakaz:
§ 1. Używania telefonu komórkowego
§ 2. Odtwarzaczy muzyki
§ 3. Głośnych rozmów.
Art. 3. Ministranci mają obowiązek dbania o porządek w zakrystii według ustalanych dyżurów porządkowych.
Art. 4. Za złamanie wyżej wymienionych punktów są przewidziane kary.
XIII Sala LSO
Art. 1. Sala Liturgicznej Służby Ołtarza to miejsce spotkań ministrantów.
Art. 3. Opiekę nad Salą Liturgicznej Służby Ołtarza sprawuje ks. Opiekun
XIV Konkurs
Art. 1. Konkurs polega na gromadzeniu punktów.
Art. 2. Punkty przydzielane są za każdą aktywność ministranta.
Art. 3. Ministranci otrzymują punkty (dodatnie i ujemne) zgodnie z aktualną punktacją.
Art. 4. Każdy ministrant jest zobowiązany do udziału w konkursie.
§ 1. Z udziału w konkursie może zwolnić tylko Ksiądz Opiekun lektorów zasłużonych lub tych którzy ukończyli szkołę średnią.
Art. 5. Ministranci są zobowiązani do prowadzenia Dzienniczków Ministranckich.
§ 1. Punkty będą przydzielane na podstawie wpisów w Dzienniczkach Ministranckich.
Art. 7. Za brak aktywności (niechodzenie na dyżury, zbiórki) lub inne negatywne zachowanie, ministrant otrzymuje punkty ujemne.
Art. 8. Ministrant jest zobowiązany do uczciwego uzupełniania Dzienniczka Ministranckiego.
Art. 9. Za punkty na koniec konkursu przewidziane są nagrody.
Art. 10. Ministranci oszukujący w konkursie będą surowo karani.
XV Nagrody i kary
Art. 1. Nagrody są przewidziane za wyjątkową aktywność w gronie ministrantów.
Art. 2. Nagroda może być:
§ 1. W postaci dodatkowych punktów
§ 2. Nagrodą rzeczową
Art. 3. Nagrodę przyznaje Ksiądz Opiekun.
Art. 4. Karę można otrzymać za:
§ 1. Niechodzenie na dyżury
§ 2. Nieobecność na zbiórkach
§ 3. Złe zachowanie podczas Mszy Świętej
§ 4. Złe zachowanie podczas zbiórki
§ 5. Niszczenie mienia
§ 6. Inne negatywne zachowania.
Art. 5. Kara może być w postaci:
§ 1. Ujemnych punktów
§ 2. Czasowego zakazu wykonywania danej czynności
§ 3. Uwagi
§ 4. Ostrzeżenia od Opiekuna
§ 5. Ostrzeżenia od Księdza Opiekuna
§ 6. Rozmowy Księdza Opiekuna z rodzicami
§ 7. Zawieszenia w służbie
§ 8. Wykluczenie ze służby
§ 9. Innej nie przewidzianej przez Regulamin.
Art. 6. Rodzaj kary określa Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza lub Ksiądz Opiekun.
Art. 7. Przed otrzymaniem kary, ministrant powinien zostać o niej poinformowany.
Art. 8. Jeżeli ministrant nie zastosuje się do postanowień związanych z karą o dalszym postępowaniu decyduje Ksiądz Opiekun.
XVI Zawieszenie w służbie
Art. 1. Ministrant może zostać zawieszony w służbie.
Art. 2. Zawiesić ministranta może Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza w porozumieniu z Księdzem Opiekunem.
Art. 3. Zawieszony ministrant:
§ 1. Ma obowiązek uczestniczenia na swoich dyżurach i zbiórkach
§ 2. Nie może wchodzić na prezbiterium
§ 3. Przychodzi do kościoła i zajmuje miejsce jak najbliżej Ołtarza
§ 4. Po Mszy Świętej ma obowiązek uzupełniania Dzienniczka Ministranckiego.
Art. 4. Długość zawieszenia określa się na podstawie rodzaju przewinienia.
XVII Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza
Art. 2. W skład Zarządu Liturgicznej Służby Ołtarza mogą wchodzić prezesi LSO.
Art. 3. Prezes LSO:
§ 1. Reprezentuje Zarząd LSO.
§ 2. Kieruje pracami Zarządu LSO.
§ 3. Jest jedynym zastępcą Księdza Opiekuna.
§ 4. Prowadzi zbiórki, może powierzyć tę funkcję dla innego członka Zarządu LSO.
§ 5. Może stemplować Dzienniczki Ministranckie.
§ 6. Troszczy się o zakup potrzebnych rzeczy.
§ 7. Odpowiada przed Księdzem Opiekunem za przestrzeganie przez Liturgiczną Służbę Ołtarza niniejszego Regulaminu i zasad panujących we wspólnocie.
XIX Regulamin Liturgicznej Służby Ołtarza
Art. 1. Regulamin Liturgicznej Służy Ołtarza parafii p.w. Opatrzności Bożej w Rzeszowie jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Liturgicznej Służy Ołtarza.
Art. 4. Zmiana Regulaminu musi być zatwierdzona przez Księdza Opiekuna.
Art. 5. Projekt zmian mogą złożyć także ministranci
Art. 7. O sprawach nie przewidzianych w Regulaminie decyduje Prezes LSO w porozumieniu z Księdzem Opiekunem.
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 374764 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl