Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt e-mail
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
SALEZJANIE
Przesłanie ks. generała środa, 17 stycznia 2018 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
NIEDZIELA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00*, 16:00, 18:00
* W drugą niedzielę miesiąca dodatkowa Msza św.
z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego.
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
NIEDZIELA w wakacje (lipiec i sierpnień)
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00*, 18:00, 19:30
* W drugą niedzielę miesiąca dodatkowa Msza św.
z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego.
Nie ma Mszy św. o godzinie 16:00.
DNI POWSZEDNIE w wakacje (lipiec i sierpnień)
7:00, 19:00
W ŚWIĘTA PRACUJĄCE
7:00, 8:00, 16:00, 18:00 
Rozkład mszy świętych14.01.2018 r.
IINiedziela
Zwykła
Godz. 07:00  
odprawiający: ks. Buczek
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Drozd
komunia: ks. Mierzwa
ks. Rodzinka
Godz. 08:30  
odprawiający: ks. Drozd
ks. Kot
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Buczek
komunia: ks. Mierzwa
ks. Rodzinka
Godz. 10:00  
odprawiający: ks. Mierzwa
ks. Rodzinka
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Drozd
komunia: ks. Buczek
ks. Kogut
ks. Wosiek
Godz. 11:30  
odprawiający: ks. Rodzinka
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Konior
komunia: ks. Mierzwa
ks. Buczek
ks. Drozd
Msza św. z udzieleniem
Sakramentu Chrztu Świętego

Godz. 13:00
- k
s. Konior
kaznodzieja - LISTspowiedź - ks. Mierzwa
komunia - ks. Kogutkomunia - ks. Wosiek
Godz. 16:00  
odprawiający: ks. Kogut
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Wosiek
komunia: ks. Konior
ks. Mierzwa
Godz. 18:00  
odprawiający: ks. Wosiek
kaznodzieja: LIST
spowiedź: ks. Kogut
komunia: ks. Konior
ks. Drozd
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Przesłanie ks. generała
ZDIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Il Rettor Maggiore

Do Współbraci
Zgromadzenia Salezjańskiego
Świętego Jana Bosko

Przygotowanie do Dwustulecia urodzin Księdza Bosko
Prot. 11/048
Rzym, 31 stycznia 2011
Uroczystość Świętego
Jana Bosko


Drodzy Współbracia,
zbliżamy się do Dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy dnia 16 sierpnia 2015 r. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej i całego Ruchu salezjańskiego, które jednak wymaga intensywnej i głębokiej drogi przygotowania, aby było owocne dla nas wszystkich, dla Kościoła, młodzieży i społeczeństwa.
Kapituła Generalna XXVI, obierając za temat motto Księdza Bosko "Da mihi animas, cetera tolle" i biorąc za podstawę prace pięciu grup tematycznych "Powrócić do Księdza Bosko", zwróciła naszą uwagę również na dwusetną rocznicę jego urodzin. W liście zapowiadającym KG26 napisałem: ŤCzyniąc naszym motto "Da mihi animas, cetera tolle", chcemy przyjąć duchowy i apostolski program Księdza Bosko oraz podstawę jego wytrwałego działania na "chwałę Bożą i dla zbawienia dusz". W ten sposób będziemy mogli odnaleźć źródło naszego charyzmatu, cel naszego posłannictwa i przyszłość naszego Zgromadzeniať (DRG 394, s. 6).
Wdrożenie KG26, która wymaga od nas wzmocnienia naszej charyzmatycznej tożsamości i ożywienia w sercu każdego z nas pasji apostolskiej, jest naszym pierwszym i konkretnym przygotowaniem do obchodów rocznicy dwustulecia. Z drugiej strony, jest rzeczą ważną ustalić wspólną drogę dla całego Ruchu salezjańskiego, którego jesteśmy pierwszymi odpowiedzialnymi, animatorami.

1. Trzylecie przygotowań do Dwustulecia
Przygotowanie, które wam proponuję, jest drogą podzieloną na trzy etapy, które rozpoczynają się kolejno: dnia 16 sierpnia 2011 r., dnia 16 sierpnia 2012 r. i dnia 16 sierpnia 2013 r., i każdy z nich kończy się 15 sierpnia następnego roku. Każdy etap zmierza do rozwinięcia jakiegoś aspektu charyzmatu Księdza Bosko. Temat każdego z trzech etapów przygotowania będzie zbiegał się z tematem Wiązanki poszczególnego roku.

Pierwszy rok przygotowania:
Znajomość historii Księdza Bosko
16 sierpnia 2011 - 15 sierpnia 2012

Pierwszy etap ukierunkowany jest na poznanie historii Księdza Bosko i jej kontekstu, jego postaci, jego doświadczenia życiowego, jego wyborów. W ostatnich latach ukazały się nowe publikacje na te tematy, które jednak domagają się systematycznej asymilacji uzyskanych rezultatów. W ciągu tego pierwszego roku przygotowań musimy postanowić sobie, systematyczne przestudiowanie i przyswojenie sobie zdobytej wiedzy o Księdzu Bosko. Odeszło już pokolenie tych, którzy znali osobiście Księdza Bosko, czy tych, którzy zetknęli się z jego pierwszymi świadkami. Dlatego konieczne jest by czerpać ze źródeł i studiów na temat Księdza Bosko, ażeby zgłębić przede wszystkim wiadomości o nim. Poznawanie Księdza Bosko jest warunkiem, aby móc przekazać jego charyzmat i zaproponować jego aktualność. Bez znajomości nie może być miłości, naśladowania i wzywania; to jedynie miłość przynagla do poznania. Chodzi więc o znajomość, która wypływa z miłości i prowadzi do miłości: poznanie emocjonalne.

Drugi rok przygotowania:
Pedagogia Księdza Bosko
16 sierpnia 2012 - 15 sierpnia 2013

Przed kilku laty zwróciłem szczególną uwagę na znaczenie pogłębienia pedagogii Księdza Bosko; obecnie to spostrzeżenie zamierza być przełożone na program do zrealizowania w tym drugim roku przygotowań do obchodów dwustulecia. Tak pisałem: ŤDziś koniecznym jest pogłębić pedagogię salezjańską, tzn. potrzebę studiowania i urzeczywistniania odnowionego systemu prewencyjnego, którego pragnął ks. Egidio Vigano… rozwinąć jego wielkie zalety, zmodernizować jego zasady, idee, wskazania; aby zinterpretować na dzisiaj jego podstawowe zamysły: większą chwałę Bożą i zbawienie dusz; żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, duszpasterską miłość; dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela; trójmian "radość, nauka i pobożność"; zdrowie, naukę i świętość; pobożność, moralność i kulturę; ewangelizację i cywilizację. To samo należy powiedzieć, gdy idzie o główne ukierunkowania metody: sprawić wpierw, by cię polubiono, bardziej niż, by się ciebie bano; rozum, religia, dobroć; ojciec, brat, przyjaciel; duch rodzinny zwłaszcza na rekreacji; zdobycie serca; wychowawca poświęcony dla dobra swoich uczniów; pełna wolność skakania, biegania i hałasowaniať (DRG 394, s. 11).

Trzeci rok przygotowania:
Duchowość Księdza Bosko
16 sierpnia 2013 - 15 sierpnia 2014

I, wreszcie, konieczne jest poznanie i życie duchowością Księdza Bosko. Nie wystarczy znajomość jego życia i działalności oraz jego metody wychowania. Podstawą owocności jego działania i jego aktualności jest jego głębokie doświadczenie duchowe. ŤDojść do precyzyjnego rozpoznania duchowego doświadczenia Księdza Bosko, nie jest łatwym zadaniem. Jest to, być może, najmniej pogłębiony wymiar Księdza Bosko. Był on człowiekiem całkowicie nastawionym na pracę, nie dostarcza nam opisów swoich przemian duchowych, ani nie pozostawia nam wyraźnych refleksji na temat swojego życia duchowego; nie pisze pamiętników duchowych, nie daje interpretacji; woli przekazać ducha, opisując wydarzenia swojego życia, bądź przedstawiając biografie swoich chłopców. Z pewnością nie wystarczy powiedzieć, że jego duchowość jest duchowością duszpasterstwa aktywnego, nie kontemplacyjnego; duszpasterstwa pośredniczącego między duchowością uczonych a duchowością ludowąť (DRG 394, ss. 11-12).

2. Rok obchodów Dwustulecia
Rok obchodów:
Posłannictwo Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży
16 sierpnia 2014 - 16 sierpnia 2015


Obchody Dwustulecia urodzin Księdza Bosko odbywać się będą po Kapitule Generalnej XXVII: rozpoczną się dnia 16 sierpnia 2014 r. i zakończą się dnia 16 sierpnia 2015 r. Droga przygotowawcza i temat obchodów dwustulecia pozostają w spójnym rozwoju z latami przygotowań i będą odnosić się do: Posłannictwa Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży. Przekazanie innym przesłania Dwustulecia z pewnością będzie miało na uwadze zdobycze osiągnięte podczas trzech lat przygotowań.
Kalendarz Zgromadzenia, oprócz tych dwóch momentów celebracji w dniu 16 sierpnia 2014 r. i 2015 r. na Colle Don Bosco, przewiduje dwa wydarzenia na poziomie międzynarodowym: Międzynarodowy Kongres Studiów salezjańskich dotyczący "Rozwoju charyzmatu Księdza Bosko" w "Salesianum", w Rzymie, w listopadzie 2014 r. i "Campo Bosco" Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, na temat "Młodzi młodym", w Turynie, w sierpniu 2015 r.
Ten rok powinien być zaprogramowany w Inspektoriach na czas, aby móc się skoncentrować na drodze odnowy duchowej i duszpasterskiej, jaką pragniemy przebyć jako Zgromadzenie, Rodzina salezjańska i jako Ruch salezjański i popierać doniosłość i aktualność orędzi, które pragniemy przekazać. Trzeba absolutnie wystrzegać się rozproszenia, fragmentaryczności i powtarzalności, stawiając zaś na zwięzłość i skuteczność. Wszystko to z zamiarem, aby przysłużyć się do osiągnięcia celów.

3. Modlitwa do Księdza Bosko
Przygotowanie i obchody Dwustulecia są także okazją, aby podjąć z młodzieżą, świeckimi, Rodziną Salezjańską i Ruchem salezjańskim modlitwę do Księdza Bosko. Proponuję uaktualnione przeredagowanie modlitwy "Ojciec i Nauczyciel młodzieży".

Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
Święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego czasu
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.
Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem
tak, abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.
Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą na powołanie,
którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności,
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
wznosząc cywilizację miłości.
Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,
aby godnie przeżywać życie chrześcijańskie
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie. Amen.


Wspólnotom salezjańskim poddaję myśl, aby korzystały z tej modlitwy każdego dnia na zakończenie Nieszporów lub Czytania duchownego, tak jak rano każdego dnia po rozmyślaniu wzywamy Maryi Wspomożycielki w modlitwie zawierzenia. Niech będzie również używane to wezwanie w codziennej modlitwie z młodzieżą.
Niech Duch Chrystusa pomaga nam przeżywać naszą drogę przygotowania obchodów Dwustulecia i Maryja Wspomożycielka niech nas wspiera; od intensywności i głębi przygotowania zależą faktycznie owoce duchowe, duszpasterskie i powołaniowe, jakich się spodziewamy z obchodów roku dwustulecia. Ksiądz Bosko niech będzie zawsze naszym wzorem i naszym przewodnikiem.
Radosnego świętowania Uroczystości Księdza Bosko! Oddany w Panu

  Ks. Pascual Chávez Villanueva
Przełożony Generalny
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 250852 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl