Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Czas Wielkiego Postu to czas naszej przemiany, mówienia "nie" naszemu egoizmowi, aby móc mówić "tak" Bogu". Zadaniem na ten czas są uczynki pokutne: modlitwa, post i jałmużna.

Modlitwa umacnia nasze siły duchowe, daje wytrwałość, napełnia pokojem i radością.

Post to rezygnacja z jakiegoś dobra, w imię wyższego dobra.

Jałmużna jest znakiem naszej umiejętności dostrzegania innych czyli wszelakie dobro okazywane drugiemu człowiekowi.
6 Marca
Środa Popielcowa
Czas Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa - w każdy piątek rano o godz. 7:30, 17:00 i około godz. 18:30 po Mszy świętej wieczornej.

Nabożeństwo Gorzkich Żali - w każdą niedzielę o godz. 17:00.

Rekolekcje Wielkopostne - od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (10 marca).
Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia parafii
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
SALEZJANIE
Przesłanie ks. generała wtorek, 19 marca 2019 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
SOBOTA - Msza św. niedzielna
18:00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
ŚWIETA W DNI PRACY
7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Godzinki o NP. NMP - niedziela
6:30
Sakrament Chrztu - druga niedziela miesiąca
11:30
Diecezja Rzeszowskia17.03.2019 r.
II Niedziela
Wielkiego
Postu
1. Dzisiejsza Niedziela 17 marca jest Niedzielą "Ad Gentes". Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
2. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej zaprasza pracowników służby zdrowia oraz ludzi chorych i cierpiących, a także ich rodziny na rekolekcje wielkopostne, których tematem będzie wezwanie: "EUCHARYSTIA - pokarm na życie wieczne i zapowiedź zmartwychwstania".
Nauki rekolekcyjne będą głoszone w Kaplicy pw. Św. Brata Alberta w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60)
w dniach 23 - 25 marca 2019 r.
Rekolekcje te będą równocześnie kontynuacją comiesięcznych spotkań formacyjnych dla pracowników służby zdrowia. Księży Kapelanów, spoza Rzeszowa, prosimy o zorganizowanie w kaplicach szpitalnych rekolekcji wielkopostnych.
Szczegóły na stronie internetowej
www.dsz.rzeszow.pl.
3. W niedzielę 24 marca 2019 r. w Markowej (diec. przemyska) odbywać się będą uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Obchody te są połączone z 75. rocznicą śmierci Rodziny Ulmów. Centralnym punktem uroczystości będzie Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym w Markowej o godz. 11:00.
4. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym "Miriam" zaprasza na XXI Wieczór Charyzmatyczny w dniu 20 marca 2019 r. (środa) w kaplicy DD "Tabor" w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 18:00.
5. Muzeum Diecezjalne i DD "Tabor" zapraszają na spektakl teatralny Sceny Propozycji UR
o bł. ks. Józefie Kowalskim. Odbędzie się on
27 marca 2019 r .(środa), o godz. 18:00
w dużej auli DD "Tabor". Wstęp wolny. 
6. W dniach od 29 do 31 marca 2019 r. w DD Tabor w Rzeszowie odbywać się będzie sympozjum rekolekcyjne dla farmaceutów katolickich. Prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób.
7. Rzeszowskie kino "Zorza" oferuje projekcję dobrych filmów respektujących i wyrażających chrześcijańskie wartości. Warto zainteresować tymi filmami zwłaszcza młodzież.
8. Z okazji XV Narodowego Dnia Życia Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej zaprasza na koncert muzyczny w wykonaniu młodzieży rzeszowskich szkół.
Koncert odbędzie się w WDK w Rzeszowie
(ul. Okrzei 7) w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 10:00.
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Przesłanie ks. generała
ZDIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Il Rettor Maggiore

Do Współbraci
Zgromadzenia Salezjańskiego
Świętego Jana Bosko

Przygotowanie do Dwustulecia urodzin Księdza Bosko
Prot. 11/048
Rzym, 31 stycznia 2011
Uroczystość Świętego
Jana Bosko


Drodzy Współbracia,
zbliżamy się do Dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy dnia 16 sierpnia 2015 r. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej i całego Ruchu salezjańskiego, które jednak wymaga intensywnej i głębokiej drogi przygotowania, aby było owocne dla nas wszystkich, dla Kościoła, młodzieży i społeczeństwa.
Kapituła Generalna XXVI, obierając za temat motto Księdza Bosko "Da mihi animas, cetera tolle" i biorąc za podstawę prace pięciu grup tematycznych "Powrócić do Księdza Bosko", zwróciła naszą uwagę również na dwusetną rocznicę jego urodzin. W liście zapowiadającym KG26 napisałem: ŤCzyniąc naszym motto "Da mihi animas, cetera tolle", chcemy przyjąć duchowy i apostolski program Księdza Bosko oraz podstawę jego wytrwałego działania na "chwałę Bożą i dla zbawienia dusz". W ten sposób będziemy mogli odnaleźć źródło naszego charyzmatu, cel naszego posłannictwa i przyszłość naszego Zgromadzeniať (DRG 394, s. 6).
Wdrożenie KG26, która wymaga od nas wzmocnienia naszej charyzmatycznej tożsamości i ożywienia w sercu każdego z nas pasji apostolskiej, jest naszym pierwszym i konkretnym przygotowaniem do obchodów rocznicy dwustulecia. Z drugiej strony, jest rzeczą ważną ustalić wspólną drogę dla całego Ruchu salezjańskiego, którego jesteśmy pierwszymi odpowiedzialnymi, animatorami.

1. Trzylecie przygotowań do Dwustulecia
Przygotowanie, które wam proponuję, jest drogą podzieloną na trzy etapy, które rozpoczynają się kolejno: dnia 16 sierpnia 2011 r., dnia 16 sierpnia 2012 r. i dnia 16 sierpnia 2013 r., i każdy z nich kończy się 15 sierpnia następnego roku. Każdy etap zmierza do rozwinięcia jakiegoś aspektu charyzmatu Księdza Bosko. Temat każdego z trzech etapów przygotowania będzie zbiegał się z tematem Wiązanki poszczególnego roku.

Pierwszy rok przygotowania:
Znajomość historii Księdza Bosko
16 sierpnia 2011 - 15 sierpnia 2012

Pierwszy etap ukierunkowany jest na poznanie historii Księdza Bosko i jej kontekstu, jego postaci, jego doświadczenia życiowego, jego wyborów. W ostatnich latach ukazały się nowe publikacje na te tematy, które jednak domagają się systematycznej asymilacji uzyskanych rezultatów. W ciągu tego pierwszego roku przygotowań musimy postanowić sobie, systematyczne przestudiowanie i przyswojenie sobie zdobytej wiedzy o Księdzu Bosko. Odeszło już pokolenie tych, którzy znali osobiście Księdza Bosko, czy tych, którzy zetknęli się z jego pierwszymi świadkami. Dlatego konieczne jest by czerpać ze źródeł i studiów na temat Księdza Bosko, ażeby zgłębić przede wszystkim wiadomości o nim. Poznawanie Księdza Bosko jest warunkiem, aby móc przekazać jego charyzmat i zaproponować jego aktualność. Bez znajomości nie może być miłości, naśladowania i wzywania; to jedynie miłość przynagla do poznania. Chodzi więc o znajomość, która wypływa z miłości i prowadzi do miłości: poznanie emocjonalne.

Drugi rok przygotowania:
Pedagogia Księdza Bosko
16 sierpnia 2012 - 15 sierpnia 2013

Przed kilku laty zwróciłem szczególną uwagę na znaczenie pogłębienia pedagogii Księdza Bosko; obecnie to spostrzeżenie zamierza być przełożone na program do zrealizowania w tym drugim roku przygotowań do obchodów dwustulecia. Tak pisałem: ŤDziś koniecznym jest pogłębić pedagogię salezjańską, tzn. potrzebę studiowania i urzeczywistniania odnowionego systemu prewencyjnego, którego pragnął ks. Egidio Vigano… rozwinąć jego wielkie zalety, zmodernizować jego zasady, idee, wskazania; aby zinterpretować na dzisiaj jego podstawowe zamysły: większą chwałę Bożą i zbawienie dusz; żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, duszpasterską miłość; dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela; trójmian "radość, nauka i pobożność"; zdrowie, naukę i świętość; pobożność, moralność i kulturę; ewangelizację i cywilizację. To samo należy powiedzieć, gdy idzie o główne ukierunkowania metody: sprawić wpierw, by cię polubiono, bardziej niż, by się ciebie bano; rozum, religia, dobroć; ojciec, brat, przyjaciel; duch rodzinny zwłaszcza na rekreacji; zdobycie serca; wychowawca poświęcony dla dobra swoich uczniów; pełna wolność skakania, biegania i hałasowaniať (DRG 394, s. 11).

Trzeci rok przygotowania:
Duchowość Księdza Bosko
16 sierpnia 2013 - 15 sierpnia 2014

I, wreszcie, konieczne jest poznanie i życie duchowością Księdza Bosko. Nie wystarczy znajomość jego życia i działalności oraz jego metody wychowania. Podstawą owocności jego działania i jego aktualności jest jego głębokie doświadczenie duchowe. ŤDojść do precyzyjnego rozpoznania duchowego doświadczenia Księdza Bosko, nie jest łatwym zadaniem. Jest to, być może, najmniej pogłębiony wymiar Księdza Bosko. Był on człowiekiem całkowicie nastawionym na pracę, nie dostarcza nam opisów swoich przemian duchowych, ani nie pozostawia nam wyraźnych refleksji na temat swojego życia duchowego; nie pisze pamiętników duchowych, nie daje interpretacji; woli przekazać ducha, opisując wydarzenia swojego życia, bądź przedstawiając biografie swoich chłopców. Z pewnością nie wystarczy powiedzieć, że jego duchowość jest duchowością duszpasterstwa aktywnego, nie kontemplacyjnego; duszpasterstwa pośredniczącego między duchowością uczonych a duchowością ludowąť (DRG 394, ss. 11-12).

2. Rok obchodów Dwustulecia
Rok obchodów:
Posłannictwo Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży
16 sierpnia 2014 - 16 sierpnia 2015


Obchody Dwustulecia urodzin Księdza Bosko odbywać się będą po Kapitule Generalnej XXVII: rozpoczną się dnia 16 sierpnia 2014 r. i zakończą się dnia 16 sierpnia 2015 r. Droga przygotowawcza i temat obchodów dwustulecia pozostają w spójnym rozwoju z latami przygotowań i będą odnosić się do: Posłannictwa Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży. Przekazanie innym przesłania Dwustulecia z pewnością będzie miało na uwadze zdobycze osiągnięte podczas trzech lat przygotowań.
Kalendarz Zgromadzenia, oprócz tych dwóch momentów celebracji w dniu 16 sierpnia 2014 r. i 2015 r. na Colle Don Bosco, przewiduje dwa wydarzenia na poziomie międzynarodowym: Międzynarodowy Kongres Studiów salezjańskich dotyczący "Rozwoju charyzmatu Księdza Bosko" w "Salesianum", w Rzymie, w listopadzie 2014 r. i "Campo Bosco" Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, na temat "Młodzi młodym", w Turynie, w sierpniu 2015 r.
Ten rok powinien być zaprogramowany w Inspektoriach na czas, aby móc się skoncentrować na drodze odnowy duchowej i duszpasterskiej, jaką pragniemy przebyć jako Zgromadzenie, Rodzina salezjańska i jako Ruch salezjański i popierać doniosłość i aktualność orędzi, które pragniemy przekazać. Trzeba absolutnie wystrzegać się rozproszenia, fragmentaryczności i powtarzalności, stawiając zaś na zwięzłość i skuteczność. Wszystko to z zamiarem, aby przysłużyć się do osiągnięcia celów.

3. Modlitwa do Księdza Bosko
Przygotowanie i obchody Dwustulecia są także okazją, aby podjąć z młodzieżą, świeckimi, Rodziną Salezjańską i Ruchem salezjańskim modlitwę do Księdza Bosko. Proponuję uaktualnione przeredagowanie modlitwy "Ojciec i Nauczyciel młodzieży".

Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
Święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego czasu
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.
Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem
tak, abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.
Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą na powołanie,
którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności,
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
wznosząc cywilizację miłości.
Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,
aby godnie przeżywać życie chrześcijańskie
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie. Amen.


Wspólnotom salezjańskim poddaję myśl, aby korzystały z tej modlitwy każdego dnia na zakończenie Nieszporów lub Czytania duchownego, tak jak rano każdego dnia po rozmyślaniu wzywamy Maryi Wspomożycielki w modlitwie zawierzenia. Niech będzie również używane to wezwanie w codziennej modlitwie z młodzieżą.
Niech Duch Chrystusa pomaga nam przeżywać naszą drogę przygotowania obchodów Dwustulecia i Maryja Wspomożycielka niech nas wspiera; od intensywności i głębi przygotowania zależą faktycznie owoce duchowe, duszpasterskie i powołaniowe, jakich się spodziewamy z obchodów roku dwustulecia. Ksiądz Bosko niech będzie zawsze naszym wzorem i naszym przewodnikiem.
Radosnego świętowania Uroczystości Księdza Bosko! Oddany w Panu

  Ks. Pascual Chávez Villanueva
Przełożony Generalny
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 354681 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl